Atelier

Een plek waar met behulp van vaardigheden, kennis, ervaring en hulpmiddelen op een creatieve manier iets tot stand wordt gebracht.

Atelier

A place where, with the help of skills, knowledge, experience and tools, something is generated in a creative way.

Insteek & Integriteit

Atelier do & don't

dromen omzetten in werkelijkheid

Atelier do & don't

turning dreams into reality

Applied Knowledge

...is wat wij doen

binnen Atelier do & don't gaan we, vanuit de notie van Mens en Mogelijkheden, samen aan de slag.

do & don't

Hulpwerkwoorden en tegelijkertijd termen die gebruikt worden om aan te geven wat meehelpt om iets te bereiken. Zowel het doen als het niet doen. Maar ook een zoeken naar...

do & don't

Auxilliary verbs and also words used to express what contributes to achieve a target. Both doing and not doing. Searching for...

Mogelijkheden?

Wie ik ben?

Eugène Romijnders

Ten Passeweg 3, 8084 AN 't Harde

“Be the change that you wish to see in the world.”  (Mahatma Gandhi)

Insteek
Het ontdekken van en acteren in de schepping beschouwen wij als een wezenlijk element van het leven.
Vanuit deze insteek staan wij dienstbaar en sturend in onze (maatschappelijke) omgeving.

Het integer en respectvol omgaan met en het bijdragen aan de belangen van relaties en betrokkenen is onlosmakelijk verbonden met onze insteek.

Wij zijn transparant en aanspreekbaar op ons gedrag en maken geen ongerechtvaardigd onderscheid. Ook gaan wij prudent (= wijs en bedachtzaam) om met gegevens en inzichten die relaties en betrokkenen ons toevertrouwen.

Dit betekent bijvoorbeeld:

“Change your thoughts and you change your world.”
(Norman Vincent Peale)

Samen
Binnen Atelier do & don’t gaan we, vanuit de notie van Mens en Mogelijkheden, samen aan de slag.

Dat maken we concreet
Vanuit aandacht voor een integrale en consistente insteek wat betreft visie, vorm en verhoudingen. Met behulp van vaardigheden, kennis, ervaring en hulpmiddelen werken we gezamenlijk aan de bloei van jou en/ of jouw organisatie.

…Applied Knowledge
contact

Hoe?

Via observeren (kijken en luisteren naar jou / jouw organisatie);
en  het stellen van vragen;
Via het toevoegen van externe inzichten;
en  het maken van één of meerdere analyses;
met het duiden van de ‘volgende stap’.

(observe, ask questions, blend in external insights and knowledge
analyse &  indicate the ‘next step(s)’ )

 

Ook mogelijk als:
Applied Knowledge Investment  |  Applied Knowledge Investor

contact

 

“Change is hardest at the beginning,
messiest in the middle
and best at the end.”
(Robin S. Sharma)

Dromen omzetten in werkelijkheid

Wij bieden de mogelijkheid om samen stappen te zetten.

Doel: komen tot een meer consistente en integrale insteek wat betreft visie, vorm en verhoudingen binnen jouw organisatie gericht op het omzetten van jouw droom in werkelijkheid.

Of jouw organisatie ‘net aan het ontstaan is’ of dat jullie als organisatie al lang op pad zijn om jullie droom te realiseren, wij helpen je graag.

Wij kunnen dat doen via het oppakken van (bestuurlijke of toezichthoudende) taken.

Ook kunnen we dat doen door een begeleidingstraject (‘sparren‘ en uitdagen) of het (tijdelijk) invullen van  rollen binnen jouw organisatie.

Daarbij kun je rekenen op het met een creatieve insteek (‘out of the box‘) en het vorm geven  met behulp van vaardigheden, kennis, ervaring en hulpmiddelen. Vaak  ook schaven en schudden. Daar moet je wel tegen kunnen. Mens en mogelijkheden zijn daarbij bepalend.

Stuur ons een bericht als je belangstelling hebt.

Ben je concreet op zoek naar het vorm geven van ‘care about everyone your organisation touches‘ ? Kijk dan eens op www.governancetraject.nl

Ben je meer op zoek naar het laten ontstaan van visie en/of wat jullie ‘doen’ betekent voor de komende periode? Kijk dan eens op www.strategytraject.nl

 

Atelier Do & Don’t
Eugène Romijnders

Ten Passeweg 3
8084 AN ‘t Harde

tel: 085-87 81 874
info@doanddonot.nl

KvK inschrijving: 08203649
BTW nummer     : NL001384133B04

 

 

 

Algemene Voorwaarden
Privacy Statement
Disclaimer

© Atelier Do & Don’t
Copyright 2018- |website gemaakt door de WordPress Coach │afgebeelde kunstwerken: Libbe Venema (1937-1994), beeldend kunstenaar.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen we niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Wij wijzen Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.